Salon Gỗ Tay Dĩa

  • Chất liệu: Gỗ Tự nhiên gỗ(Xoan Đào/Dổi/Căm Xe/Mít) đã qua xử lý.
  • Màu sắc: Tùy chọn(xem gỗ trước khi phun).
  • Bảo hành: 5 năm gỗ, phụ kiện khác, không bảo hành pu(sơn).
  • Bảo trì mãi mãi.
  • Kích Thước:
  • Ghế Dài: 200x60x90cm.
  • Ghế Đơn: 67x60cm.
  • Bàn: 120x 60cm.
  • Bàn: 60x60cm